СЪС СЪГЛАСИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Клуб.
Форум.
english version
Документи.
Устав НУМЗ.
Y`s Men`s Club-Sofia.
Проект-България.
ПАРТНЬОР.

СЪОБЩЕНИЕ - изх. № 1 / 15.02.2006 г.

Сдружение"НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА"(НУМС)-БЪЛГАРИЯ,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: http://www.numzb.narod.ru ,
адрес: Bulgarien, 1359 Sofia, София 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, канцелария телефон +35929274072 ( от 18 до 22 часа), GSM +359897526589;

ПОКАНА

Ваше превъзходителство,
В Република България за първи път се регистрира СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА" "за осъществяване на дейност с обществена цел".
Имаме удоволствието да поканим ДИПЛОМАТИ, БИЗНЕСМЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАУЧНИ, СТОПАНСКИ и ДЪРЖАВНИ дейци за участие в това първо в България културно мероприятие (събитие), което ще се проведе на 11 май т.г. София - България.
Сдружението не е религиозна организация и се издържа от дарения. В случай, че приемете нашата ПОКАНА, молим потвърдете участието си на горе посочения адрес. Такса за участие: за български граждани - 50 ЛЕВА.; за небългарски граждани - 100 ЕВРО.
Молим сумите да се превеждат по сметката на СДРУЖЕНИЕТО: България, София, банка ДСК - клон "Люлин", банков код: 30021091, Банков номер 1035939700, разплащателна сметка 02/11322279.

София, 15.02.2006 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ "НУМС": / П /
( Проф. Д-р Иван Денев )
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР "НУМС": / П /
( Арх. Борис Ташков )

КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ДСК
DSK BANK PLC, Sofia
/ Formerly State Saving bank /
SWIFT – STSABGSF

LIST OF MAIN CORESPONDENTS
Curency Bank Account Number SWIFT BIC

USD American Expres Bank LTD, NY 740840 AEIBUS33
USD Citibank NA., NY 3615-2858 CITTUS33
EUR COMMERZ Bank AG 400871871000 COBADEFF
EUR Bayerische Landesbank 1250577 BYLADEMM
Girozentrale, Munich
CHF Zuerher Kantonalbank, Zurich 0700-0033.677 ZKBKCHZZ
GBP Lioyds TSB Bank LTD, London 01016785 LOYDGB2L
EUR HSBC LONDON 57381692 MIDLGB22

Name:Сдружение”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА-/НУМС/”
Address: Bulgarien,1359-Sofia-Lulin, Nikola Belovegdov str.№ 5, bl.418,vhod”B”,ap.59
Account Number: 30021091 Bank №: 1035939700 Разпл. С/ка – 02/11322272
BDSK EAD - KLON LULIN

П О К А Н А

НУМС ДО Г-н (Г-жа) ..................................
Изх. № 2 / 15.02.2006 г. Т У К


Уважаеми Господине ( Госпожо ),
Имаме удоволствието ( честта ) да Ви уведомим, че на 07.10.2005 г. Софийски градски съд, Фирмено отделение, І–ви състав регистрира с решение № 1 от 07.10.2005г. СДРУЖЕНИЕ ”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА -( НУМС )”
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: http://www.numzb.narod.ru ,
”за осъществяване на дейност в обществена полза”, със седалище: България, София - 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, канцелария телефон: +35929274072 ( от 18 до 22 часа), GSM +359897526589;
Сдружението си поставя за цел да рааботи:
1. За развитието и утвърждаването на християнските и общочовешки духовни ценности, гражданското общество, междурелигиозната толерантност, културата и образованието.
2. Да защищава човешките и религиозни права на вярващите и хората с неравностойно положение.
3. За развитието и утвърждаването на християнските и общочовешки духовни ценности, гражданското общество, междурелигиозната толерантност, културата и образованието.
4. Да работи за единството между вярващите от различните вероизповедания, културните и обществените организации, бизнеса, с цел постигане на религиозна търпимост и отказ от конфронтация между тях.
Сдружението не е религиозна организация по смисъла на Закона за вероизповеданията ( чл. 1, т. 1 от Устава ).
Сдружението ще се издържа изключително от дарения и евентуална бъдеща стопанска дейност и др. Законообразни източници от страната и чужбина ( чл. 1, т. 4 от Устава ).
Сдружението има web site и за обратна връзка тел. +359-2-9274072
Имаме удоволствието да поканим ДИПЛОМАТИ, БИЗНЕСМЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАУЧНИ, СТОПАНСКИ и ДЪРЖАВНИ дейци за участие в това първо в България културно мероприятие (събитие), което ще се проведе на 11 май 2006 г. в София - България.
Призоваваме нашите съмишленици и симпатизанти да вземат участие в първата НУМС, която ще се проведе на 11 май т.г.
Такса за участие: за български граждани – 50 ЛЕВА, за не български граждани – 100 ЕВРО.
Молим сумите да се превеждат по сметката на Сдружението в банка ДСК – клон ”Люлин”, Банков код – 30021091, Банков номер – 1035930700, Разплащателна сметка 02/11322272
Бог на помощ!


София, 15.02.2006 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ "НУМС": / П /
( Проф. Д-р Иван Денев )
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР "НУМС": / П /
( Арх. Борис Ташков )
НАЦИОНАЛНА СУТРЕШНА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА В БЪЛГАРИЯ.НУМЗ.

До
Ръководителите на религиозните организации,
съюзите,асоциациите,братствата и пасторите на Църквите;
до ръководителите на фирми и VIP персони от цялата страна.

П О К А Н А
Инициативен комитет организира Национална молитвена закуска-първа обществена акция в България. Това е обществено-духовно мероприятие, което се провежда в повече от 60 страни на света с участието на представители на дъержавната власт,лидери на обществени и политически структури,от една страна,а от друга - ръководители на Църкви и религиозни организации. В Русия, например, такива закуски се провеждат от 5 години с участието на руски и чуждестранни гости, в Албания 2 пъти. В столицата на САЩ Вашингтон събитието се организира за 53-и път сред 5000 известни личности от цял свят.
Ние изразяваме готовността си да развиваме връзки с обществени,културни, научни, религиозни, държавни, партийни,неправителствени и др. организации за съвместна социална, хуманитарна и морално-нравствена служба на народа на България и на държавата ни. Ние каним на среща ръководителите на органите на държавните власти на България,основните християнски Църкви,неправителствени организации и др. Сред гостите очакваме видни обществени и политически деятели на страната, чуждестранни гости,дипломати. Такса за участието $100,100 eвро или 50 лева на човек по банков път.
Цели на тези срещи:
- засвидетелстване пред българското общество,в това число и пред различните власти:
- законодателна, изпълнителна,съдебна,средствата за масова информация и др. че вярващите хора сме неоменима част от обществото;че нашите духовни и нравствени стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата ни.
- създаване на убеденост у ръководителите на държавата, че са поставени на ръководните си места от Бога и от своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни пред своя народ и пред самия Творец.

Дарителска сметка:ОББ,клон``Фр.Нансен``,банков код 20078205;сметка в лева и валута
1026366518; Дан. Номер: 222 116 27 17,БУЛСТАТ: 13 05 50 905.
Националната молитвена закуска ще се проведе на 11 май 2005 тази година от 9 до 12 часа.Организацията и подготовката за мероприятие от такъв мащаб трябва да започне веднага,за което молим спонсорство.
За стартирането на този Проект, молим,желаещите за участие,да излъчат свой представител в Организационния комитет,който ще заседава всеки четвъртък от 14 часа в София, ул.”Васил Друмев” № 37.
За Инициативния комитет телефон за контакти:
Координатор: Борис Ташков - (02)8623875, 9274072, 0888-124723.
Председател на УС: проф. Иван Денев Георгиев - (02) 8276537, 0888-397901.
Волонтер: (02) 9274072,0889- 200141:факс-(003592)9430209.
e-mail;mv.nums@abv.bg;vashkevich@mail.bg;pisatel@open.by;
Април 2005,София.Сайт управляется системой uCoz